Samarbete och sponsring

St Hippolyt samarbetar med en rad olika aktörer inom hästsporten, där det finns en matchning mellan St Hippolyt, våra värderingar och vår partner.

Sponsring

St Hippolyt är en tillväxtorienterad och innovativ verksamhet med målet att skapa mervärde för kunderna, hästsporten och koncernen.
Vi arbetar nationellt och internationellt för att skapa värde för St Hippolyt och våra kommersiella aktiviteter. Samarbeten sker enligt avtal som vi ingår för att skapa synlighet och en allmänt ökad kännedom om St Hippolyt.
Våra samarbetspartners stöder våra värderingar, vår affärsutveckling och bidrar med ytterligare positiva dimensioner till teamet. För oss är syftet med sponsring att ingå ett samarbete som gynnar båda parter.
St Hippolyt samarbetar med en rad olika aktörer inom hästsporten, där det finns en matchning mellan St Hippolyt, våra värderingar och vår partner.

Skicka därför din motiverande ansökning till oss på medie@hippolyt.dk 

Din skriftliga ansökan ska innehålla följande:

Namn
Adress
Postnummer och Ort
E-mail
Telefonnummer
Namn på verksamhet/förening

Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av varför du söker ett samarbete med St Hippolyt och vilka förväntningar Du har på ett samarbete.Du bör också ange vilken typ av samt värdet av den sponsring du söker. Ange vilken exponering St Hippolyt kan förvänta sig genom samarbetet.
Vi kan tyvärr inte garantera ett samarbete, även om din ansökan uppfyller samtliga kriterier.