Allmänna villkor

Rättigheter till bild och text

Denna sida ägs och drivs av St Hippolyt AB. All text, alla bilder och videor på sidan är skyddade av upphovsrättslagen. Det är inte tillåtet att låna eller kopiera hela eller delar av texten utan ett skriftligt godkännande.

Bilderna används enbart i de nordiska länderna, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland och Färöarna.

För att citera denna sida måste du samtidigt länka till sidan, vilket krävs enligt lag i samband med god citatpraxis.

Hästbilder och andra motiv och är skyddade av upphovsrättslagen och kommer från bland annat Christiane Slawik och Shutterstock.

Upphovsrättsliga intrång kommer att lagföras vid domstol i Danmark.

Har du frågor, vänligen kontakta oss före du använder material från vår sida.

Avtal – order och orderbekräftelse

Alla avtal som ingåtts på www.hippolyt.se mellan St. Hippolyt AB och en kund omfattas av försäljnings- och leveransvillkor, som måste accepteras för att slutföra en beställning. Om kunden inte är en konsument i den mening som avses i köplagen utan en näringsidkare, sker köpet på St. Hippolyt AB enligt försäljnings- och leveransvillkor för handlare.

Kunden kan endast förlita sig på innehållet i den enskilda beställningen, orderbekräftelser och information i samband med beställningen, inklusive de priser kunden accepterar under beställningsproceduren, som finns i webbutiken. Övrig information som ges i broschyrer, på webbplatsen, i prislistor, annonser, eller via andra erbjudanden har inget samband med beställningen. Bindande avtal ingås först mellan parterna när ordern accepterats av St. Hippolyt AB. Då skickas en skriftlig orderbekräftelse via e-post.

Beställ på www.hippolyt.se

När en beställning har gjorts via webbutiken på webbplatsen skickas ett automatiskt e-postmeddelande med ett kvitto för de beställda produkterna. Kvittot som skickas är inte en orderbekräftelse utan bara ett kvitto för mottagandet av ordern. Därefter skickas en orderbekräftelse på beställningen, av vilken leverans sedan sker, och först vid denna tidpunkt är avtalet bindande för St. Hippolyt AB. St. Hippolyt AB kan avbryta beställningen till dess att orderbekräftelsen har skickats.

Lagring av avtal

St. Hippolyt AB lagrar inte ingångna avtal och dessa är därför inte tillgängliga för kunden i efterhand. St. Hippolyt AB kräver därför att den mottagna orderbekräftelsen och/eller fakturan sparas. St. Hippolyt AB har inte möjlighet att skicka en kopia i efterhand.

Alla avtal som ingås är på svenska.

Priser

Alla priser anges i SEK inklusive 25% moms, exklusive frakt. De angivna priserna gäller endast för leverans till Sverige. St. Hippolyt AB  informerar om porto- och transportkostnader samt avgifter för betalning med kreditkort, innan köpet slutförs. Dessa kostnader är tillägg och ingår således inte i priset för produkten.

Reservation

St. Hippolyt AB reserverar sig för prisändringar, korrekturläsningsfel, felaktigt angivna priser i samband med avtalets ingående och andra omständigheter som kan leda till information om felaktiga priser, eller att en vara är slutsåld och därför inte kan levereras. I sådana fall äger St. Hippolyt AB rätt att säga upp ett ingått avtal.

Betalning

Betalning för beställda varor måste göras online med kreditkort. Betalningsinformation måste anges när du gör en beställning. Betalningen dras från ditt konto när varan skickas. St. Hippolyt AB använder ett certifierat betalningssystem där all datakommunikation under köpet sker via en krypterad SSL-anslutning. Detta säkerställer att obehöriga inte kan se att data utbyts. När SSL-kryptering är aktiverad visas ett hänglås längst ner på sidan i de flesta webbläsare.

Leverans

St. Hippolyt AB behandlar beställningar så snart som möjligt. Leveranstider för listade produkter på www.hippolyt.se anger en riktlinje men avvikande leveranstider kan förekomma.

Frakt sker på köparens bekostnad och risk. Kunden ansvarar för att den angivna adressinformationen är korrekt. Om St. Hippolyt AB inte har fått särskilda instruktioner, har St. Hippolyt AB rätt att välja transportmedel och transportväg. Lämplig avställningsplats på hårdgjord yta ska finnas.

Leveranstid

Leveranstid anges i orderbekräftelsen. Leverans sker vanligtvis inom 2-3 arbetsdagar om den beställda artikeln finns i lager. Alla indikationer på leveranstid är emellertid ungefärliga och kan försenas på grund av strejker, lock-outs, varor som är slut på lager, defekta leveranser från underleverantörer eller andra skäl utanför St. Hippolyt AB’s kontroll.

Ångerrätt

Enligt konsumentköplagen beviljas en 14-dagars ångerrätt på alla varor som köpts via webbplatsen. Ångerrätten löper från och med dagen för mottagandet av varorna. Kunden har rätt att testa produkten, men för att kunna utnyttja ångerrätten måste varan returneras i ursprungligt skick, som den var då den mottogs.

För foderprodukter måste dessa vara obrutna/oöppnade för att ångerrätten ska gälla. Användning av returrätten kan göras genom att avvisa varan vid mottagandet eller genom att sända den åter till:

St. Hippolyt Danmark A / S

Øgelundvej 7, Blåhøj

7330 Brande

Vid retur, vänligen bifoga faktura, kvitto eller orderbekräftelse tillsammans med information om bank och kontonummer till vilket det betalade beloppet kan återbetalas. Om faktura, kvitto eller orderbekräftelse saknas måste information om köparens namn och adress bifogas.

St. Hippolyt AB ersätter inga kostnader för retur av varor. Fraktkostnader i samband med köpet återbetalas inte.

Enligt nuvarande lagstiftning om hygien och livsmedelssäkerhet gäller inte ångerrätten för foder och kosttillskott som av hygieniska skäl är förseglade, plomberade eller förpackade i sluten förpackning. Foder och kosttillskott ingår i livsmedelskategorin och kan inte returneras av hygien- och säkerhetsskäl, och det finns därför ingen ångerrätt på dessa.

Reklamation och klagomål

St. Hippolyt AB ger en 24-månaders rätt att reklamera sålda varor. För varor med begränsad livslängd är dock rätten för reklamation begränsad till produktens angivna livslängd. För varor med en angiven hållbarhetstid eller motsvarande datum är rätten för reklamation begränsad till utgången av denna hållbarhetsperiod. Reklamation gällande brister måste göras till St. Hippolyt AB inom rimlig tid efter att felet har upptäckts.

Reklamationer skickas till St. Hippolyt Danmark A/S på adressen:

St. Hippolyt Danmark A / S

Øgelundvej 7, Blåhøj

7330 Brande

Reklamationer kan också skickas via e-post: order@hippolyt.se

eller ring på telefon: +45 7020 5344.

Vid fel på produkten, ersätter St. Hippolyt AB produkten i den mån det går, och för kostnader inom rimlig proportion för St. Hippolyt AB. St. Hippolyt AB bär kostnaden för att returnera defekta varor, om dessa skickas med PostNord eller på annat sätt avtalat i enlighet med St. Hippolyt AB. Rätten till reklamation är inte längre än varans hållbarhetsdatum, som ofta är något begränsat på foder. Notera att foder ska förvaras torrt och svalt för att inte hållbarheten förkortas. Rätten till reklamation täcker inte fel, skador eller slitage som direkt eller indirekt har uppstått av felaktig användning, felaktig förvaring eller dåligt underhåll.

När du skickar in ett klagomål måste du ange vår e-postadress: order@hippolyt.se

Sekretesspolicy – Insamling och användning av personlig information

Behandling av personuppgifter – fullgörande av kontrakt

I samband med ditt köp från St. Hippolyt AB, du har angett ett antal personuppgifter, inklusive:

Ditt namn

Din e-postadress

Ditt telefonnummer

Din betalningsinformation

Din adress

Vi behandlar denna personliga information i samband med behandlingen av ditt köp, eftersom det är nödvändigt för att genomföra vår del av transaktionen. Informationen sparas i 12 månader, så att du lättare kan handla hos oss nästa gång. Efter 12 månader raderas informationen.

Om du har lagt en beställning kommer informationen om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress att överlämnas till vår speditör Post Nord/K. Hansen i syftet att leverera dina inköp.

Behandling av personuppgifter – samtycke

Om du har markerat rutan “ja, jag samtycker till att du kontaktar mig via e-post med nyhetsbrev eller erbjudanden”, kommer vi att behandla din e-postadress och information om dina inköp hos oss tills den inte längre är relevant. I praktiken betyder det tills du gör oss medvetna om att du inte längre vill ta emot e-post från oss.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke. Du kan göra detta antingen genom att använda länken längst ner i våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss på hippolyt@hippolyt.dk och ange att du inte längre vill få våra nyhetsbrev och erbjudanden.

Datasäkerhet

Oavsett om vi behandlar dina personuppgifter i syfte att behandla en beställning eller efter ditt angivna samtycke kommer vi alltid att behandla dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämpad lag, inklusive personuppgiftslagen och dataskyddslagen.

Din information kommer endast att användas för det syfte för vilken den samlades in och kommer att raderas när detta syfte är uppfyllt eller inte längre relevant.

Vi använder tredje part för att behandla din betalningsinformation och för att hantera dina inköp. Vi har ingått databehandlaravtal med denna tredje part, vilket är vår garanti för att de följer tillämpade regler för skydd av dina personuppgifter.

Du kan alltid kontakta oss för att ta reda på vilken av dina personliga uppgifter vi har. Detta kan göras genom att kontakta

St. Hippolyt Danmark A / S

CVR-nr 10026725

Øgelundvej 7, Blåhøj

7330 Brande

Tel: 7020 5344

E-post: hippolyt@hippolyt.dk

Om det finns fel i vår information kan du alltid begära att den korrigeras, precis som du har rätt att få informationen i ett standardformat (dataportabilitet). Om du vill justera eller begära ut dataportabilitet är du också mycket välkommen att skriva till oss på ovanstående e-postadress.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran om detta till e-postadressen ovan.

Din information (utom din e-postadress om du har gett ditt samtycke till behandlingen för att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 12 månader efter att du har mottagit din beställning.

Om du vill återkalla ditt samtycke till behandlingen av din e-postadress (så att vi kan skicka vårt nyhetsbrev och relevanta erbjudanden) kan detta göras när som helst genom att klicka på en länk i det enskilda nyhetsmeddelandet.

Om du vill klaga på St. Hippolyt AB’s behandling av din personliga information, kan det göras till Dataskyddsbyrån, på adressen Borgergade 28,5., 1300 Köpenhamn, telefon 33 19 32 00 e-post: dt@datatilsynet.dk.

Cookies

Vi använder cookies på hippolyt.se – Cookies är en liten bit text som skickas fram och tillbaka mellan din webbläsare och en webbserver och innehåller information om följande:

• Användarinställningar

• Kundvagnens innehåll

• Om en användare är inloggad

• Hur webbplatsen används för intern statistik