Utfodringsrekommendation

Digivande ston

Högdräktighet och digivning

Tidig fölning kräver korrekt utfodring

Under de tre sista månaderna av stoets dräktighet ökar behovet av vissa näringsämnen avsevärt. Fostertillväxten är stor under denna period och foderstaten måste anpassas för att säkerställa att fölungen föds frisk och stark. Det är främst protein, energi (kalorier) och mineraler som stoet behöver fodras extra med. Kalcium och fosfor är två extremt viktiga mineraler, eftersom skelettet till stor del består av dessa. Även koppar är en viktig mineral då den lagras in i både fölets skelett och lever så att det räcker för de första månaderna i livet.

Därför har vi foder i vårt sortiment som är särskilt anpassat för detta. Equilac Müsli / Equilac Pellets är särskilt anpassad för de hästar som behöver lite extra energi (kalorier) för att hålla sig i gott hull medan vår Natur Müsli Easy Breeder är mer anpassad för ston som är normal- eller lättfödda.

När fölet väl är fött ökar stoets behov ytterligare och de första 3 månaderna av digivningen är en mycket resurskrävande period. Här är det viktigt att fodra stoet så att hon inte tappar för mycket i hull. Ett bra bete gör mycket, men om stoet får sitt föl tidigt eller sent på säsongen är vi beroende av att grovfodret innehåller tillräcklig mängd protein och energi (kalorier). En grovfoderanalys gör att en foderstat kan beräknas. Både Equilac och Natur Müsli Easy Breeder kan användas under denna period, eventuellt i något högre giva för att möta det ökade behovet av energi och protein.

Basfoder till avelsstoet

Högdräktighet och digivning

Tillskott som kan vara relevanta