Utfodringsrekommendation

Foderguide för basfoder och tillskott. Få bättre förståelse för St Hippolyts foder så du kan välja rätt foder till din häst

Grovfodret är grunden i foderstaten!

Alla hästar oavsett ålder, ras, storlek, temperament och arbete rekommenderas att dagligen fodras med minst 1,5 kg ts/100 kg kroppsvikt med ett kvalitativt grovfoder. Till grovfoder räknas gräs, hö, hösilage, lusern och gräs/fiberprodukter som finns att köpa i säck. Halm och gräsfröhalm räknas främst som sysselsättning men kan i särskilda fall (exempelvis till lättfödda hästar med övervikt) utgöra upp till 30 % av den totala grovfodergivan. Eftersom grovfoder utgör en så stor del av hästens foderstat är det viktigt att det har en hög kvalitet, både näringsmässigt, hygieniskt samt en bra sammansättning med tillräckligt stor fiberdiversitet. Grovfoder som är dammigt, innehåller mögel eller på annat sätt ser dåligt ut ska inte användas som hästfoder. Utfodringen med grovfoder är viktig för tarmfunktionen och hästens tarmflora, vilket i sin tur påverkar immunförsvaret.

Utan en grovfoderanalys är det svårt att säga något om näringsinnehållet i grovfodret – detta är dock viktigt att känna till för att kunna kompensera för de brister som finns i grovfodret. Dagens grovfoder innehåller inte tillräckligt med mineraler för att täcka hästens behov. Många gånger består grovfodret också av få olika grässorter vilka hästen behöver en större variation av, fiberdiversitet, för att få en välfungerande tarmflora. Genom att analysera grovfodret blir näringsinnehållet känt. Du kan köpa din grovfoderanalys här: Länk till grovfoderanalyserna. När vi väl känner till näringsinnehållet i grovfodret kan vi välja vilket foder vi ska komplettera foderstaten med. Det är viktigt att hästarna under dygnet inte står utan grovfoder under för långa perioder. Forskning visar att uppehåll på mer än 6 timmar ökar risken för magsår.

Här nedan har vi gjort en sammanställning som kan underlätta valet av kompletteringsfoder.

Guide

Hud, päls och hovar

Guide

Lågt socker- och stärkelseinnehåll