Foderguide för hästar på underhållsfoderstat eller i lätt arbete

Kraftfodret ska kompensera för grovfodrets brister

En häst på underhållsfoderstat är en häst som inte rids utan enbart går och trivs i hagen, eventuellt med en skrittur då och då. En häst i underhåll bör fodras så den täcker behoven av energi (kalorier), protein, vitaminer, mineraler, fibrer och viktiga sekundära växtämnen. Som utgångspunkt är grovfodret grunden i foderstaten, med en minsta rekommenderad giva på 1,5 kg ts/100 g kroppsvikt per dag, fördelat jämnt över dygnet, så att ätuppehåll på mer än 6 timmar undviks.

Därefter väljs rätt foder ut beroende på vilket typ av häst det är. Om det är ett halvblod som är lätt- eller normalfödd kan både Natur Müsli med örter, Natur Müsli Senior eller HestaMix Classic vara passande produkter eftersom hästen täcker sina behov med en liten mängd foder. På så sätt kommer energibehovet (kaloribehovet) i första hand täckas genom grovfodret. Om hästen är mer svårfödd kan Natur Müsli Solo vara ett alternativ då den kan fodras i lite större mängd vid behov.

För islandshästar, fjordhästar, haflinger och andra vanligen lättfödda raser som kan ha problem med övervikt rekommenderar vi antingen vår Equigard Müsli, som har ett mycket lågt energiinnehåll (kaloriinnehåll) eller vår HestaMix Light på grund av den lägre fodergivan tillsammans med ett lågt energi-, socker- och stärkelseinnehåll.

Basfoder för hästar på underhåll eller i lätt arbete

Tillskott som kan vara relevanta