Foderguide till den arbetande hästen

Fokus på vitaminer och mineraler samt antioxidanter

Medelhårt arbete motsvarar träning i cirka 1,5 timme, 6 gånger i veckan, där hästen arbetar största delen av tiden i högre gångart än skritt. Detta kräver lite mer av hästen och muskelarbetet måste också tas med i beräkningen så att hästarna inte får för mycket mjölksyra i musklerna. För denna typ av häst måste vi därför fokusera på kvaliteten på protein, energi, vitamin E och andra antioxidanter. Därför är produkter med ett högt innehåll av örter, majsgroddar, bra proteinkällor såsom lusern och soja att föredra. Det bör också ha en hög smaklighet.

Vissa kompletteringsfoder behöver fodras i större giva än andra och vilket som passar bäst beror på hur lätt- eller svårfödd hästen är. Natur Müsli med örter och HestaMix kan rekommenderas till hästar som håller sig i gott hull då de fodras med ett grovfoder av hög kvalitet, medan Natur Müsli Solo, NutriStar och VollwertPellets kan användas för de hästar som inte håller hull som behöver fodras med en större giva kompletteringsfoder. För hästar där mer energi behöver tillföras i foderstaten kan Struktur E vara ett passande foder tillsammans med ett grovfoder av hög kvalitet.

Basfoder till den arbetande hästen

Tillskott som kan vara relevanta