0 0,00 SEK
0 0,00 SEK
Skickas inom 2-4 arbetsdagar
Gratis foderrådgivning
Säker betalning med kreditkort

ANSVAR

Hållbarhet är viktigt för oss, därför använder vi utvunna råvaror och ingredienser som till övervägande del är regionalt odlade på kontrakt.

Regional and vital ingredients

REGIONALA OCH VITALA RÅVAROR

Den bördiga jorden gör att området – inte utan anledning – ofta omnämns som Tysklands spannmålsmagasin. Klimatförhållandet med realtivt höga temperaturer och måttlig nederbörd gör området särskilt idealiskt för jordbruk.

På en yta på ca. 4 000 ha i Kurpfalz och Kraichgau odlar regionala lantbrukare utöver spannmål (korn, majs och havre) även solrosor och specialgrödor som hirs, linfrö, korn, vetegroddar, linser och andra baljväxter för framställning av de högkvalitativa produkterna från St. Hippolyt.

Dessutom levereras olika grönsaker, t.ex. morötter, för bearbetningen av våra spannmålsflingor. På samma sätt tar vi emot regionalt odlade, icke-genmodifierade sojabönor. Med hjälp av den innovativa bearbetningsprocessen avlägsnas bitter smak och därmed blir sojabönorna mer välsmakande och används som en källa till högkvalitativt protein i våra produkter.

Den geografiska närheten och ständiga dialogen med våra lantbrukare gör att vi kan säkerställa kvalitativa foderråvaror, odlade efter ekologiska principer.

Regional kontraktodling ger oss möjligheten att ha inflytande på odlingen av råvarorna. Vi lägger stort fokus på att våra råvaror utsätts för minimal exponering av kemiska ämnen. På så sätt uppnår vi en hög kvalitet samtidigt som vi skyddar miljön i alla de odlade områdena och tillåter utveckling av växtmångfald i hela Kraichgau-regionen.

Våra regionala avtalspartners säkerställer produktkvalitet och produktsäkerhet i en miljö med högt ansvarstagande som är positivt både för naturen, våra kunder och deras hästar.

 

För oss innebär regional kontraktsodling:

  • Värdefulla råvaror med garanterad kvalitet:
  • Stabila råvarupriser
  • Råvaror som inte utsätts för stora mängder bekämpningsmedel
  • Stödjer regionala lantbrukare
  • Korta transporter
Whole-food principle

FULLKOSTPRINCIP

Sammansättningen av våra produkter bygger på att hästens samtliga behov ska täckas. Näringsrika råvaror från naturen säkerställer en fullständig näringstillförsel till dina hästar.

Muhle Ebert

PRODUKTION HOS MÜHLE EBERT

Vi producerar vårt foder i ett levande företag där tradition möter det moderna. Alla våra pellets och oljor kallpressas vid en temperatur under 40°C, vilket skyddar vitaminer, fettsyror och enzymer. Pelletsen går snabbt att lösa upp i vatten innan utfodring.

Glyx factor

GLYX-FAKTORN

Med hjälp av vår Glyx-faktor hålls stärkelse- och sockerhalten i alla våra produkter på en måttlig nivå.

Efter noggrann tvättning tillsätts fermenterade morötter till spannmålskärnorna och en förgroningsprocess påbörjas. På samma sätt som i en surdeg sker då en omvandling av spannmålsstärkelsen. Stärkelsen som omvandlas till glukos i tunntarmen frisätts därför långsammare. Effekten av det här är en mindre ökning av blodsockret eftersom insulinfrisättningen är måttlig.

Den omvandlade stärkelsen bidrar dessutom till bildandet av kortkedjade fettsyror i grovtarmen och producerar energi som är helt oberoende av insulin. Störningar i ämnesomsättningen på grund av en för snabb blodsockerhöjning följt av nedsatt prestation samtidigt som blodsockernivån faller kan därför förebyggas.

De fermenterade morötterna ger också en bättre konsistens och en ökad smaklighet hos våra spannmålsråvaror. Med hjälp av Glyx-faktorn är det möjligt att ge en välsmakande spannmålsgiva. Fodret blir därmed lågglykemiskt, då stärkelse- och sockerinnehållet via jäsningen moduleras, vilket förbättrar ämnesomsättningen och säkerställer en balanserad blodsockernivå.

GMO free

GMO-FRI

Vi garanterar att vi inte använder någon form av genetiskt modifierade råvaror i våra produkter. Sådana avtal har ingåtts med våra kontrakterade lantbruk. Det kan dock inte helt uteslutas att miljöpåverkan som vind, regn, fåglar eller insekter bidrar till spridningen av genetiskt modifierade organismer till spannmålsfälten och andra odlade ytor, som därmed påverkas av en naturlig “miljöförorening”. Vi är stolta över vårat arbete med GMO-fria produkter.

Forskning

Forskning och utveckling

Vår forskning och utveckling ligger på allra högsta nivå. Vårt internationella team av forskare, ingenjörer och veterinärer är ständigt uppdaterade om de senaste vetenskapliga rönen. Mot den här bakgrunden utvecklas och optimeras våra produkter i en ständig dialog med experter och hästägare.

Renewable energy

HÅLLBAR ENERGI

Hållbar produktion är väldigt viktig för oss. Hållbar biomassa levererar CO2-naturlig energi till produktionen av vår St. Hippolyt foderprodukter. Vårt självkonstruerade biomassakraftverk producerar samtidigt el, ånga och värmeenergi med en total verkningsgrad på totalt 90 %. Elen produceras med en verkningsgrad på 35 %. Här generas värme som används för att bearbeta spannmål och andra produktionsprocesser. Likaså utnyttjas den här värmen för att värma upp de omgivande kontorsbyggnaderna och de anställdas bostäder. Härmed bidrar våra kunder aktivt till att skydda vår miljö varje gång de köper en säck St. Hippolyt.

CO2 Neutral production

EKOLOGISKA PRINCIPER

Våra högkvalitativa produkter tillverkas av ett mycket varierat spektrum av råvaror, som naturligt har ett mycket högt innhåll av näring och livsviktiga ämnen. Våra skickliga och pålitliga bönder i Baden-regionen, där majoriteten av råvarorna för produktionen odlas, möjliggör detta. Kontraktsodling säkerställer korrekt växtföljd och att kemiska bekämpningsmedel undviks.

Även i produktionen är miljöskyddet en viktig aspekt. Det tar sig uttryck genom vårt eget biomassakraftverk som säkerställer en i stort sett CO2-neutral produktion av fodret.

Kundvagn
Din kundvagn är tomFortsätt handla
Sök efter produkt eller artikel
Search
Hippolyt logo
Återförsäljarlogin

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan

Har du problem? Kontakta oss