VÅRT FÖRETAGS
VÄRDERINGAR

St. Hippolyt har gjort det till sin uppgift att säkerställa en hållbar och hälsosam tilldelning av näring till hästarna.

Miljö & klimat

Hållbar produktion är väldigt viktig för oss. Hållbar biomassa levererar CO2-neutal energi till produktionen av vår St. Hippolyt foderprodukter. Vårt självkonstruerade biomassakraftverk producerar samtidigt el, ånga och värmeenergi med en total verkningsgrad på totalt 90 %. Elen produceras med en verkningsgrad på 35 %. Här genereras värme som används för att bearbeta spannmål och andra produktionsprocesser. Likaså utnyttjas den här värmen för att värma upp de omgivande kontorsbyggnaderna och de anställdas bostäder. Härmed bidrar våra kunder aktivt till att skydda vår miljö varje gång de köper en säck St. Hippolyt.

CO2-neutral produktion

Våra högkvalitativa produkter tillverkas av ett mycket varierat spektrum av råvaror, som naturligt har ett mycket högt innhåll av näring och livsviktiga ämnen. Våra skickliga och pålitliga bönder i Baden-regionen, där majoriteten av råvarorna för produktionen odlas, möjliggör detta. Kontraktsodling säkerställer korrekt växtföljd och att kemiska bekämpningsmedel undviks. Även i produktionen är miljöskyddet en viktig aspekt. Det tar sig uttryck genom vårt eget biomassakraftverk som säkerställer en i stort sett CO2-neutral produktion av fodret.
KVALITETSRÅVAROR
FÖRSTKLASSIGA RÅVAROR - FODER AV HÖG KVALITET - FRISKA HÄSTAR
Med naturen som förebild produceras våra foderprodukter enligt de strängaste näringskriterierna.
Forskning och utveckling
EGEN FORSKNINGSAVDELNING
Med ett eget kraftverk för elproduktion och återvinning av överskottsvärme  kan vi på St Hippolyt producera vårt foder helt koldioxidneutralt. Härmed bidrar våra kunder aktivt till att skydda vår miljö varje gång de köper en säck foder från St. Hippolyt.
ANSVAR
ST. HIPPOLYTS HÅLLBARHETSPRINCIP
Vi är stolta över att alla våra produkter är GMO-fria.