Forskning och utveckling

St. Hippolyt har EGEN FORSKNINGSAVDELNING

FORSKNING

För att kunna erbjuda meningsfulla produkter och lösningar arbetar och forskar vi på högsta, vetenskapliga nivå. I fokus står de naturliga näringsämnenas verkningsmekanism och den målinriktade användningen av foderråvaror. Intensiv forskning kring utfodringsrelaterade sjukdomar leder till utveckling av nya produkter och produktlinjer. Studier med dokumenterad effekt.

SAMARBETSPARTNER

Samarbete med Universitetet i Wrocław
Prof. Dr. Krzystof Marycz är professor i medicinsk biologi och arbetar som chef för instutitionen för experimentell biologi vid Wrocław University of Environmental and Life Sciences och leder även St. Hippolyts forskningsavdelning.

KER
niversit

 

Internationellt samarbete
Tillsammans med olika universitet världen över (bl.a. University of Giessen (GER) i Tyskland och Stanford University i USA) görs ständigt nya upptäckter som leder till en bättre förståelse för hästens komplicerade matsmältningssystem.

Vår produktutveckling och våra produktionsmetoder kan därför ständigt utvecklas och anpassas utifrån den senaste forskningen. På detta sätt uppfyller vi vårt mål, att utfodra på hästens villkor och enligt dess behov – som naturen själv.

Samarbete med KER
St. Hippolyt samarbetar med Kentucky Equine Research Institute i Lexington (USA) och tar därmed del av den forskning som bedrivs där. Genom att ta del av den senaste forskningen och producera ett kvalitativt foder utifrån hästens behov passar St. Hippolyts produkter till alla hästar även de som presterar på absolut högsta nivå.

Tidigare forskning
Tidigare arbete omfattande bland annat i samarbetet med Dr. Eberhardt Moll (†) har resulterat i flera foderförsak bl.a. har eksem, hovkvalitet, leder och insulinresistens studerats. Andra projekt inkluderar samarbete med Christine Brøkner, cand. agro, PhD. vid KU Life i Köpenhamn (Hälsofrämjande energifoder för hästar), specialistveterinär och hästkiropraktor Dr. Claudia Kleiber (†) i Schweiz (bl.a. magsår hos hästar).