St. Hippolyt Nordic A/S

St. Hippolyt Nordic A/S är ett oberoende, danskt företag som ger råd om hästfoder och säljer produkter främst från St. Hippolyt® Mühle Ebert GmbH i Tyskland.

Nordiska produkter för den nordiska marknaden

St. Hippolyt

Grunden i foderstaten är grovfodret. Din häst utfodras med grovfoder som producerats i ditt eget närområde.

Det är därför viktigt att din hästs näringsbehov täcks utifrån närings- och mineralinnehållet i detta grovfoder.

St. Hippolyt-produkter som är märkta med “Nordic” framställs speciellt för de nordiska länderna, och är anpassade till grovfodret här.

Med foder från Nordic-serien täcker du alltså din hästs behov.


Vi följer kontinuerligt näringsinnehållet i grovfoder producerade i Norden. Det varierar mellan olika områden från år till år. Men vissa mineraler, som selen och zink, ligger alltid på en lägre nivå i Norden än längre ner i Europa.

Det är utifrån dessa analyser som vi beräknar innehåll och tillsatser i Nordic-serien.

Vår produktutvecklingsavdelning är i nära samarbete med våra nordiska foderrådgivare, kvalitetsspecialister och tillverkaren St. Hippolyt® Mühle Ebert GmbH:s utvecklingsingenjörer och forskare.

Vi utvecklar både basprodukter och tillskott anpassade för Norden, samt specialprodukter för hästar med särskilda behov.

Naturliga råvaror med proteiner, vitaminer och mineraler av hög kvalitet

St. Hippolyt

En mängd växter, örter och specialiserade råvaror gör att St Hippolyts produkter täcker hästens behov, bl.a. med rätt aminosyror, vitaminer och organiska mineraler. Du kan se källorna till näringsämnena i produktens sammansättning av råvaror.

I dessa råvaror finns många fler vitaminer, mineraler och aminosyror än vad du ser i deklarationen, här framgår enbart de extra tillsatta näringsämnena.

Och kom ihåg att de tillsatta mineralerna bearbetas till lättupptaglig, organisk form hos St. Hippolyt. Om produkten innehåller spannmål har den genomgått en förgronings- och fermenteringsprocess.

Samtidigt bidrar produkternas innehåll av många olika växter med en bred diversitet, dvs sammansättning, vilket hästen behöver. Tillsammans har både hästens ämnesomsättning och matsmältning stor nytta av denna sammansättning.

Produkternas näringsinnehåll är högt per 100 g.
Det betyder att de är koncentrerade, och hästens behov tillgodoses med relativt små mängder.
Därför är produkterna ekonomiska att använda.

St. Hippolyt Nordic A/S arbetar för hållbarhet

Alla St. Hippolyts produkter med mycket lågt CO2-avtryck, och förpackningarna består av återvinningsbart material.
Majoriteten av råvarorna produceras utifrån ekologiska principer med omtanke om miljön.

På vårt lager i Blåhøj finns rutiner där kartong återanvänds och där används inte mer förpackningar än vad som är nödvändigt för att skydda produkterna under transporten.
Plastfolie från lastpallar kan vi inte återvinna själva, men den samlas in så att den kan bearbetas och återvinnas för tillverkning av ny plast.

En öppen arbetsplats

St. Hippolyt® Nordic A/S är en arbetsplats som hjälper på flera plan. Först och främst är det förstås kunden som står i fokus.

Kundtjänst kommer alltid att försöka uppfylla både stora och små önskemål.

Det kommer även lagerpersonalen, som är flexibla i samarbetet med kunder och transportörer, att göra. Lagerpersonalen uppfyller också höga krav på lagerstruktur och renlighet med stort engagemang.

Marknadsavdelningen ser det som sin viktigaste uppgift att informera hästägare om optimal utfodring av många olika typer av hästar. Via flera medier informeras det om hur hästens välmående ska gå före allt annat och här spelar utfodringen en betydande roll.

Självklart sker all information inom gällande lagar och regler. Utifrån detta berättas om effekten av fodret utan att det berättas om näringsrelaterade sjukdomar eller sjukdomar i allmänhet. I samband med hästfoder är detta nämligen inte tillåtet enligt marknadsföringsreglerna.

St. Hippolyt

Kvalitetsavdelningen ansvarar för att produkterna är korrekt märkta och givetvis även enligt gällande regelverk. Så här håller vi koll på uppdateringar från myndigheterna från de nordiska länderna gällande produktion och försäljning av foder.

Även dopningsregler och de förändringar som sker på området bevakas, både inom ridsport och trav- och galopp. Om en produkt finns på den svenska dopinglistan men inte på den danska kommer den att märkas med karenstid, eftersom alla produkter i Norden är märkta på samma sätt.

Kvalitetsledningssystemet i St. Hippolyt® Nordic A/S har etablerade rutiner som genom uppföljning och handlingsplaner säkerställer god kvalitet på alla produkter för kunden och hästen.

St. Hippolyt® Nordic A/S är också en social, välbegrundad arbetsplats, som gärna ger människor en chans att bli en del av arbetsmarknaden.

Nordic - basprodukter

Nordic - basprodukter

Nordic - basprodukter

Nordic - mineraler - mash

Nordic - avelsprodukter

Nordic - Muscle range

Nordic - Tillskott - MATSMÄLTNING

Nordic - Tillskott - Mineraler